شما بازی Call of Duty Advanced Warfare را چگونه ارزیابی میکنید ؟
(68.92%) 610
عالی
(2.937%) 26
خوب
(2.372%) 21
متوسط
(5.762%) 51
بــد
(20%) 177
هنوز بازی نکردم

تعداد شرکت کنندگان : 885