شما بازی Call of Duty Advanced Warfare را چگونه ارزیابی میکنید ؟
(75.15%) 593
عالی
(2.534%) 20
خوب
(2.027%) 16
متوسط
(5.830%) 46
بــد
(14.44%) 114
هنوز بازی نکردم

تعداد شرکت کنندگان : 789